• PROGRAMMA

Voor een eenmalige fee voor de implementatie en een vast bedrag per maand voor deelname aan het programma neemt MediaConsult de zorg voor uw repro-omgeving van u over.

Tijdens een intakegesprek wordt informatie verzameld over de huidige reprosituatie en over de eisen en wensen met betrekking tot de print- en drukwerkbehoefte van uw organisatie.

Het betreft hier:

 •     Contract(en)
 •     Leveranciersrapportages
 •     Afdruk infrastructuur
 •     Fysieke opstelling van de apparatuur
 •     Verwachte ontwikkelingen in de organisatie, locatiewijzigingen enz.

Op basis van deze informatie wordt een advies opgesteld betreffende de mogelijke dienstverlening van MediaConsult en de daarbij passende abonnementsvorm.

Dit advies bevat tevens eventuele Quick Wins betreffende uw huidige repro-omgeving en de relevante processen.

Deze dienstverlening omvat:

 • Het inrichten en faciliteren van een online portal (printshop)
 • Instructiesessie aan de hoofdgebruikers over de werking van het portal
 • Gedurende de implementatiefase (twee maanden) periodiek overleg over de stand van zaken: knelpunten, vragen, oplossingen
 • Maandelijkse rapportage betreffende de bestellingen die via het portal zijn gedaan; deze rapportage kan tevens gebruikt worden voor de doorbelasting aan de verschillende afdelingen
 • Periodieke inkoopronde teneinde leveranciers te selecteren die voldoen aan de door gebruikers van het portal te stellen eisen aan kwaliteit, levertijd, tarieven en continuïteit
 • Uitvoering procedure conform Europese aanbestedingsregels, waarmee voldaan wordt aan de desbetreffende eisen aan aanbestedingsplichtige organisaties
 • Periodieke rapportage over de leveranciersprestatie en de ontwikkelingen in aard en volume van afdrukopdrachten

Eenvoudig, simpel en kostenbesparend.