• MARKTSEGMENTEN

MediaConsult weet uit ervaring dat er in elk marktsegment specifieke eisen en wensen zijn op het gebied van communicatie-uitingen. Daarom is voor een aantal segmenten aparte programma’s ontwikkeld.

Media voor Scholen:

  • Vaak meerdere locaties.
  • Afnemende behoefte aan print- en drukwerk, waardoor het hebben van een eigen repro ter discussie staat.
  • De conciërge is in veel gevallen ook verantwoordelijk voor de repro. Dit is geen optimale combinatie van taken.
  • De printbehoefte kan per studierichting of leraar erg verschillen. Daarom is registratie van gebruik gewenst, zodat budgettering en doorbelasting mogelijk is.
  • Proefwerken en tentamens zijn privacygevoelig. Voor productie en distributie hiervan zijn dus speciale maatregelen nodig.
  • Door relatief kleine omvang van de repro treden regelmatig continuïteitsproblemen op als gevolg van ziekte en vakantie.

Media voor Gemeenten:

  • Weinig grip op kosten als gevolg van grote diversiteit aan druk- en printwerk.
  • De aard van de bestuurlijke processen vereist maximale flexibiliteit van de repro dienstverlening.
  • Door gemeentelijke herindelingen komt de locatie en omvang van de repro afdeling ter discussie te staan.

Herkent u zich in één van bovenstaande punten?

Dan kan MediaConsult u helpen!